หากเราที่ต้องการจะย้ายงาน หรือ กำลังจะย้ายงานไปที่บริษัทอื่น ๆ แน่นอนเอกสารเป็นสิ่งสำคัญ มีหลาย ๆ เอกสารที่จำเป็นในการใช้สมัครงานต่อไปและหนึ่งในเอกสารสำคัญนั้นคือ “ใบรับรองแพทย์” ที่จะต้องมาจาการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน เพ่อที่จะใช้ยืนยันสภาพร่างกาย และ สุขภาพของเราว่ายังแข็งแรง และยังสามารถทำงานได้อย่างปกติ ซึ่งปก็จะมีการตรวจในแต่ละแบบที่ต่างกัน แต่การปฏิบัติตัวก่อนที่จะเริ่มตรวจสุขภาพนั้นจะเหมือนกันหมด ดังนั้นนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน กันนะครับ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

            ก่อนจะถึงวันตรวจสุขภาพหนึ่งวันเราจะต้องหลับ และ พักผ่อนให้ได้อย่างน้อย 6 ชม. เพื่อให้ร่างกายได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยหากมีการพักผ่อนไม่เพียงพอ โอกาสที่ผลตรวจจะคลาดเคลื่อนได้นั้นมีมากมายอาทิผลตรวจ ความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย ซึ่งบางทีอาจจะทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่าร่างกายมีความผิดปกติจริงหรือไม่ ?

งดเครื่องดื่ม

            ก่อนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพนั้นควรงดเครื่องดื่ม และ อาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนจะเริ่มตรวจเพื่อที่ผลตรวจจะมาได้คลาดเคลื่อน (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)

งดแอลกอฮอร์

            เนื่องจากแอลกอฮอร์ และ ยาบางตัวนั้นมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ดังนั้นก่อนจะเข้ารับการตรวจควรงดแอลกอฮอร์ก่อนสัก 24 ชม. และหากว่ามีการดื่มแอลกอฮอร์มาก่อนเข้ารับการตรวจควรแจ้งแพทย์ด้วยเช่นกัน

โรคประจำตัว

            หากมีโรคประจำตัว ควรนำแฟ้มประวัติ หรือ ใบรับรองการเป็นโรคส่วนตัว มาให้แพทย์ได้รู้และรับทราบด้วย เพ่อนำมาประกอบการวินิจฉัยในการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ตั้งครรภ์

            หากสุภาพสตรีมีการตั้งครรภ์อยู่ไม่ควรตรวจร่างกายในและควรแจ้งแพทย์ทันที เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวคุณแม่ และ คุณลูก และสำหรับคนที่ประจำเดือนขาดก็ไม่ควรด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการตรวจปัสสาวะ เพราะอาจจะทำให้ผลตรวจนั้นคลาดเคลื่อนได้

                ดังนั้นหากเรามีนัดตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน เราควรจะปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อที่ผลตรวจของเรานั้นจะออกมาสมบูรณ์ที่สุด และ คลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด

s