uwell caliburn a2 นั้นเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ค่อนข้างได้รับความยอดนิยมอย่างมาก ด้วยเช่นกัน และ ที่สำคัญนั้น ยังเป็น Pod ที่ค่อนข้างจะมีราคาที่ค่อนข้างจะถูกอย่างมาก